Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alt salg af varer fra efishop.dk (samt vores produktspecifikke undersider) til forbrugere. Betingelserne udgør sammen med bestillingen det samlede aftalegrundlag for købet (herefter omtalt som ”aftalen”). EFI A/S sælger kun varer til personer over myndighedsalder 18 år. Er du under myndighedsalder, må en værge handle for dig.

Sælger via efishop.dk er efter aftalen er EFI as, CVR nr. 16 31 39 39, Århusgade 88, 2100 København K. Køber efter aftalen er den person, som er opgivet som køber i bestillingen.

Aftalen gælder forbrugerkøb og reguleres, foruden af denne aftale, blandt andet af købeloven, markedsføringsloven, persondataloven og e-handelsloven.

Priser

I alle vores priser indgår merværdiafgift (moms). Hvis merværdiafgift satsen skulle ændres, forbeholder vi os retten til at justere vores priser med tilsvarende beløb.

I tillæg til selve produktprisen kommer porto og ekspedition for forsendelsen. Denne omkostning vises i bestillingsprocessen.

Oplysninger afgivet på efishop.dk (samt vores produktspecifikke undersider): Vi tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på vores websider, noget som kan indebære at vi ikke kan levere i henhold til den information som er givet.

Endvidere forbeholder vi os retten til at annullere dit køb, hvis produktet er udsolgt. Hvis en vare er udsolgt, vil du få besked om det, eventuelt sammen med information om, hvad vi kan tilbyde i stedet. Du vil få muligheden for at acceptere vores nye tilbud med de ændringer, vi angiver i forhold til dit køb eller annullere købet.

Vi forbeholder os retten til at annullere bestillinger uden varsel, hvis der foreligger mistanke om misbrug.

Betaling

Pr. februar 2021 belaster vi ikke kunder med hverken fakturagebyr, kreditkortgebyr eller andre gebyr i forbindelse med betaling. Men vi tager forbehold om at det kan indføres uden varsel for eksisterende og fremtidige betalingsformer.

På efishop.dk og vores produktspecifikke undersider kan du betale din bestilling med kreditkort og du bliver informeret om alle udgifter som måtte tilkomme under købsprocessen. Du kan betale med Visa, Mastercard, American Express, Diners& Discover, JCB, UnionPay, Mobile Pay. I det øjeblik din bestilling modtages, foretages der en reservation på dit betalingskort for at sikre at der findes midler til at dække købesummen og fuldføre transaktionen. Hvis reservation ikke kan foretages, forbeholder vi os ret til at annullere bestillingen. Information om dette vil i så fald blive givet. Din konto belastes i det øjeblik din bestilling sendes fra vores lager.

Force Majeure

Skulle der opstå en situation, som gør det umuligt for EFI ab at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen, og som efter almindelige køberetlige regler, regnes som” force majeure”, ophører den ramte parts forpligtelser, så længe den ekstraordinære situation står på.

Som force majeure regnes eksempelvis lovændring, arbejdskonflikt, strejke, lockout eller andre omstændigheder, som parterne ikke råder over, såsom krig, oprør, brand, eksplosion eller væsentlige indgreb fra offentlige myndigheder. Det samme gælder ved pludselig ændring af krav til mærkning af produkter, advarselstekster, salgsforbud eller andre beslutninger fra myndighederne, som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller medfører en unormal nedgang i markedet.

Fortrydelsesret - EFI garanti

I henhold til forbrugeraftalelovens §§ 17-18 har du 14 dages fortrydelsesret, på det du køber ved såkaldt” fjernsalg”. EFI tilbyder imidlertid en udvidet fortrydelsesret, som indebærer, at du har fuld returret på alle forsendelser i 30 dage uanset årsagen. Dette gælder regnet fra den dag du får den bestilte vare i din besiddelse. For at benytte dig af fortrydelsesretten skal du kontakte os og tydeligt oplyse at du vil benytte din fortrydelsesret. For at opfylde for returretsfristen er det tilstrækkeligt at du giver besked inden fristen og at varerne returneres som beskrevet nedenfor.
Du skal returnere varerne eller levere dem til os uden unødigt ophold og senest 30 dage efter modtagelsen. Fristen er overholdt hvis du tilbagesender varerne før fristen er udløbet. Du må selv bære de faktiske omkostninger ved evt. retur. Du er ansvarlig for en eventuel reduktion i varens returværdi som skyldes en anden håndtering af varen end den som er nødvendig for at fastslå den/deres art, egenskaber og funktion.

Fortrydelsesretten gælder ikke, hvis varen er brugt, eller hvis eventuel forsegling er brudt. Hvis du benytter din fortrydelsesret og returnerer varen som postpakke eller brev skal du selv dække portoudgifter. Kontaktoplysninger hvis du ønsker at benytte dig af din fortrydelsesret: Efi as, Postboks 553,0900 København C. Telefon 70104990, support@mail.efishop.dk eller benyt MIN SIDE.

Hvis du har betalt varen, tilbagefører vi beløbet (prisen for varen excl. porto) til din bankkonto. Når vi har modtaget varen og konstateret at den ikke er skadet, refunderer vi det du har betalt snarest muligt og inden 14 dage.

Du kan returnere en vare uden at angive årsag for det, men det er et ønske at du skriver lit om årsagen hvis du returnerer varen sammen med garantisedlen. Hvis vi har sendt dig en forkert eller defekt vare, kan den returneres for vores udgift. Kontakt kundeservice for at modtage en frankeret returetiket som skal benyttes til dette formål.

Leveringsmåde/Leveringstid

Mindre forsendelser får du stort set leveret direkte hjem i din egen postkasse. Hvis din pakke er for stor vil du kunne hente den selv på dit lokale postkontor/postbutik. Vi tilstræber at du skal modtage din forsendelse i løbet af 7 dage efter at din bestilling bliver registreret. Skulle du ikke have modtaget din bestilling i løbet af 14 dage kan du selvfølgelig annullere den hvis du ønsker det. Kontakt kundeservice for å få tilsendt ny vare evt. få refundert pengene for kjøpet.

Reklamation

Hvis en vare er leveret med fejl eller mangler, kan du enten kræve ombytning, et forholdsmæssigt afslag eller ophæve købet i henhold til købeloven. Reklamationsfristen er normalt 2 år efter, at du har modtaget din vare. Hvis varen er ment til at holde væsentlig længere end 2 år, udvides reklamationsfristen til 5 år. For at kunne gøre en mangel gældende skal vi have besked i rimelig tid efter, at du opdager eller burde have opdaget manglen. Hvis du ønsker at hæve købet eller få en ny vare, returnerer du den fejlbehæftede vare sammen med en garantiseddel påført dit navn, adresse og telefonnummer. Vi tilbagebetaler dine portoudgifter. Kontaktoplysninger hvis du har en reklamation: Efi as, Postboks 553,0900 København C Telefon 70104990, support@mail.efishop.dk eller benyt MIN SIDE

Ved henvendelser til kundeservice er det vigtigt at du opgiver kundenummer, navn og adresse.

Ved en eventuel tvist kan du henvende dig til Forbrugerrådet eller det lokale forbrugerkontor for at få hjælp. (Vores målsætning er at du skal slippe for det, men vi vil selvfølgelig rette os efter Forbrugerklagenævnets afgørelse hvis en tvist er opstået)

Lov og jurisdiktion

Dansk lov og dansk jurisdiktion gælder for disse betingelser, medmindre andet kommer under obligatoriske love.
Sidste opdatering: 25.08.2022.